Kursy Dla Dorosłych - Active Lingua

KURSY STANDARDOWE DLA DOROSŁYCH

Zawsze jest czas na naukę języków obcych!

Kursy Językowe Dla Dorosłych - Active Lingua Mosina

KURS STANDARDOWY dla dorosłych

  • trwa 2 semestry
  • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut
  • małe, kameralne grupy (2-6 osób) pozwalają na dużą aktywność każdego uczestnika
  • atmosfera sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w języku obcym

KURS 50+

To kurs całkowicie stworzony w oparciu o wymagania, potrzeby i zainteresowania uczestników przy filiżance dobrej kawy. Słuchacze mają możliwość rozwijania swoich pasji językowych podczas konwersacji, a lektor w tym czasie dba o ich odpowiednie tempo, materiały dydaktyczne i postępy w nauce.

  • trwa 2 semestry
  • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut
  • małe, kameralne grupy (2-6 osób) pozwalają na dużą aktywność każdego uczestnika
  • wszystkie materiały dydaktyczne w cenie kursu


Podziel Się!