Jak Uczymy - Active Lingua

JAK UCZYMY?

Trochę Informacji o CJO Active Lingua

Centrum Języków Obcych Active Lingua powstała z pasji do uczenia, oraz chęci dania nieograniczonych możliwości językowych. Podczas zajęć lektorzy stosują uznaną metodę komunikacyjną polegającą na prowadzeniu zajęć w języku obcym i jednoczesnym stwarzaniu słuchaczom licznych okazji do aktywności i zaangażowania, przez co nauka staje się interesująca i zmusza do działania. Język obcy stanowi narzędzie komunikacyjne stąd nacisk na konwersacje i leksykę, przy równie ważnym rozwijaniu umiejętności słuchania, czytania i pisania. Monitorowanie postępów pozwala na utrzymanie tak znaczącej dla słuchacza systematyczności, a także zapewnia otrzymywanie semestralnych raportów postępów w nauce.

Active Lingua Mosina - Jak Uczymy

Nasi lektorzy to doświadczeni językowcy spełniający wysokie kryteria stawiane przez szkołę, którzy poprzez kreowanie twórczej atmosfery na zajęciach inspirują i mobilizują do efektywnej systematycznej nauki.
Nad jakością zajęć pieczę sprawuje metodyk szkoły regularnie hospitujący i szkolący lektorów.
Kadra ACTIVE LINGUA to młodzi i dynamiczni ludzie z pasją, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje.

Metody Nauczania

Główną metodą nauki w CJO Active Lingua jest tzw. metoda komunikatywna, w której celem jest umiejętność swobodnego porozumiewania się, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, czytania i stosowania zasad gramatyki.

Uczymy w małych, komfortowych grupach dopasowanych do poziomu językowego słuchacza.

Gramatyka jest tylko narzędziem, a nie celem nauki samym w sobie. Nie lubimy bezsensownego wkuwania regułek.

Bazujemy na różnorodnych pomocach naukowych, a życzliwa i przyjazna atmosfera zajęć pozwala naszym słuchaczom skupić się na aspekcie edukacyjnym.

Poziom językowy każdego studenta określamy na podstawie testu językowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Każda lekcja w naszej szkole jest zaplanowana w taki sposób, żeby każdy słuchacz aktywnie i z jak największym zainteresowaniem w niej uczestniczył.
Wygląd każdych zajęć jest determinowany przez cele i potrzeby naszych słuchaczy!


Języki i Poziomy

Kursy i indywidualne zajęcia językowe przygotowane są zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy uczą się dla przyjemności, przygotowujący się do egzaminów językowych jak i tych, którzy planują zagraniczne wyjazdy.

Oferta Szkoleniowa:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język włoski
 • język szwedzki
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język rosyjski
 • język polski dla obcokrajowców

Kurs z Nami To:

 • przygotowanie do egzaminu państwoweg
 • oelastyczne godziny zajęć
 • wysoka jakość szkoleń
 • dostosowana intensywność szkoleń
 • funkcjonalny język
 • materiały dopasowane do indywidualnych potrzeb słuchacza
 • wsparcie przy formalnościach

Język Polski Dla Obcokrajowców

Od 2004 roku w Polsce oraz poza jej granicami można przystąpić do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Oferujemy indywidualne i grupowe zajęcia języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.


Podziel Się!