Coaching Językowy - Active Lingua

COACHING JĘZYKOWY

To idealna forma zajęć, gdy musisz poznać język obcy szybko i skutecznie

Coaching Językowy - nowa jakość nauczania!

Coaching to proces wydobywania pełnego potencjału językowego. Praca z coachem językowym w CJO ACTIVE LINGUA to Twoje korzyści:

  • usystematyzowany proces rozwoju kompetencji językowych​
  • zajęcia indywidualne oparte na ciągłej ocenie i weryfikacji postępów​
  • pomoc w definiowaniu celu oraz jego realizacji, a także planu i obszaru działania, czego efektem jest zwiększenie tempa rozwoju znajomości języka
  • indywidualne podejście coacha
  • stosowanie takich narzędzi, rozwiązań i strategii działania, które będą stymulowały efektywne przyswajane wiedzy
  • czas, intensywność i miejsce spotkań przystosowane są do Twoich potrzeb.

Jeśli żadna wcześniejsza metoda nie przyniosła oczekiwanych efektów coaching jest właśnie tym czego potrzebujesz, żeby podnieść poziom swoich kompetencji językowych.

CJO Active Lingua oferuje bezpłatne spotkanie z coachem językowym. Podczas spotkania coach niezobowiązująco pomoże w określeniu celu, planu i intensywności spotkań!

Zajęcia mają postać indywidualnych sesji coachingowych – spotkań, podczas których to TY z pomocą trenera:

  • odkryjesz najgłębsze źródła motywacji
  • znajdujesz najlepsze rozwiązania problemów, dylematów
  • rozwijasz pożądane kompetencje
  • podnosisz poziom samoświadomości

Coach pomaga odkryć nasze możliwości, posiadany przez nas kapitał, wspiera w aktywnym treningu, motywuje przez co pomaga nam zrealizować nasze cele.

Dla Kogo?

Z tego typu zajęć korzysta najczęściej kadra zarządzająca, menedżerowie projektów, dyrektorzy, team liderzy.Podziel Się!